Gihigugma Nako Kadtong Tawhana

Buwan nga nalutaw-lutaw sa kawanangan,
o, poste sa noreco diha kilid sa dalan,
nanghinaut ako nga inyong masabtan
ang akong gugma alang kaniya hilabihan.

Dag-om nga panganod diha sa langit,
o, tabanog nga sa kuryente nasangit,
paminawa kining kasing-kasing nga nisangpit:
undanga na kining mga kasakit.

para kanako, siya usa ka bituon,
labing maanyag ug puno sa kahimayaon,
apan dili sama sa suka sa chicharon,
layo o malisud gayud nga kab-uton.

mao kana, mga higala, nanghinaut ko
nga inyong masabtan na.
gihigugma nako kadtong tawhana,
apan sa ka pakyas sa gugma,
ako naitsapwera.

adopted from rj fernandez

Phoenix Eve Aspacio

Phoenix Eve Aspacio

I'm a young dedicated music lover, Linux aficionado, self-taught programmer, hacker, system administrator, affectionate blogger, and a loving son.

Read More